Resursă Materială

Prima pagină » Resursă Materială

Resursa Materială a Colegiului Pestalozzi

Imobilul, situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii 123, răspunde standardelor conform Cerințelor minimale pentru serviciul educațional furnizat de învățământul liceal și postliceal, filiera tehnologică – inclusiv învățământ special integrat.

Sălile de clasă au mobilier modular și întreaga dotare necesară sistemului blended learning: computere, videoproiector, sisteme audio video. Fiecare elev primește o tabletă. Toate spațiile sunt conectate la wireless. Laboratoarele au dotare de ultimă generație, care asigură eficiența pregătirii practic-aplicative, în cadrul  modulelor teoretice.

Designul spațiilor școlare este mediul fizic care asigură condițiile externe pentru cultura organizațională  modelatoare. Amenajările sunt realizate în așa fel încât să atragă dar să și impună respect. Elevii sunt liberi să folosească întreg spațiul, dar în același timp responsabili de confortul  și drepturile colegilor lor și ale educatorilor.

Clasele, designul, strategiile didactice caracteristice includ, într-un mod implicit, curriculum-ul ascuns, presupunând predispoziții valorice pentru conduite și capacități precum: a ști să-ți petreci timpul, a te face plăcut, a alege, a te descurca, a te proteja, a rămâne autonom, a te face ascultat, a-ți păsa de cei din jur dar în același timp a-ți manifesta dorințele într-o manieră constructivă.

Colegiul dispune de:

  • 3 săli de clasă

  • 1 laborator de anatomie

  • 1 laborator de biofizică, chimie

  • 1 CDI (Centrul de documentare și informare)

  • 1 cabinet medical

  • 1 cabinet de consiliere psihopedagogică

  • sală profesorală

  • 1 spațiu administrativ: cabinet manager, director, secretar

  • 1 spațiu multifuncțional: vestiare, spațiu de socializare