Echipa Colegiului

Prima pagină » Echipa Colegiului

Echipa Managerială

Echipa managerială este formată din specialiști în domeniul managementului, în managementul calității în educației, din pedagogi cu experiență în politici educaționale și formare a cadrelor didactice.

Echipa managerială este formată din specialiști în domeniul managementului, în managementul calității în educației, din pedagogi cu experiență în politici educaționale și formare a cadrelor didactice.

Obiectivele echipei manageriale sunt:

 • Asigurarea unui corp profesoral bine pregătit pe domeniu și cu un nivel ridicat al inteligenței emoționale;

 • Asigurarea condițiilor de muncă, de formare, de motivare care să garanteze eficiența predării;

 • Valorificarea potențialului fiecărui angajat (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic);

 • Respectarea și valorizarea fiecărei angajat.

Echipa Cadrelor Didactice

Este format din cadre didactice, 75% tineri, 25% personal cu experiență didactică, toți specializați pentru învățământul sanitar, profesori pentru lb. germană și limba engleză, care au demonstrat competențe psihopedagogice, ce pot fi valorificate într-o formare care să asigure un act didactic de calitate, un act didactic în care principalul scop este realizarea învățării, prin antrenarea în activitatea școlară a tuturor elevilor participanți.

Stagiile de practică sunt coordonate de un profesor cu o bogată experiență sanitară și de îndrumare a practicii, care va însoți elevii în stagiile de practică din România și din Germania.

Activitățile practice se desfășoară sub îndrumarea asistenților mentori, recrutați din rândul celor mai buni asistență medicali din clinicile partenere. Aceștia vor participa la cursuri de mentorat. În activitatea de monitorizare a progresului fiecărui elev, vor face echipă cu coordonatorul de practică, folosind platforma ADSERVIO.

Este format din cadre didactice, 75% tineri, 25% personal cu experiență didactică, toți specializați pentru învățământul sanitar, profesori pentru lb. germană și limba engleză, care au demonstrat competențe psihopedagogice, ce pot fi valorificate într-o formare care să asigure un act didactic de calitate, un act didactic în care principalul scop este realizarea învățării, prin antrenarea în activitatea școlară a tuturor elevilor participanți.

Stagiile de practică sunt coordonate de un profesor cu o bogată experiență sanitară și de îndrumare a practicii, care va însoți elevii în stagiile de practică din România și din Germania.

Activitățile practice se desfășoară sub îndrumarea asistenților mentori, recrutați din rândul celor mai buni asistență medicali din clinicile partenere. Aceștia vor participa la cursuri de mentorat. În activitatea de monitorizare a progresului fiecărui elev, vor face echipă cu coordonatorul de practică, folosind platforma ADSERVIO.

Toate cadrele didactice participă la cursuri de dezvoltare profesională. Cursurile își vor propune formarea profesorilor pentru:

 • O reală cunoaștere a adolescentului, a nevoilor lui intelectuale și emoționale;

 • A deprinde metode și tehnici de dezvoltare a gândirii critice;

 • Deprinderea metodelor și tehnicilor interactive și de învățare în grup;

 • Deprinderea tehnicilor și metodelor de motivare pentru învățare;

 • Formarea competențelor de evaluare a elevilor și evaluare a prestației didactice cu scopul autoreglării;

 • Implicarea elevilor prin efort personal, în propria învățare;

 • Responsabilizarea elevilor atât pentru propria învățare cât și pentru învățarea colegilor;

 • A oferi șansă fiecărui elev să devină el însuși partener în procesul propriei învățări, deprins să se autoevalueze, să-și identifice lipsurile și nevoile de intervenție;

 • Acordarea sprijinului necesar fiecăruia dintre elevi, pentru realizarea standardelor profesionale.

Fondatori

Horhat Magda

Magda Horhat

AXEL HÖLZER

Axel Hölzer

Daniel Georgescu

Daniel Georgescu