Admitere

Prima pagină » Admitere

Admitere cu sau fără diplomă de Bacalaureat

Poți să devii elev al Colegiului Pestalozzi, cu sau fără examen de bacalaureat obținut. Admiterea în Colegiul Pestalozzi se va realiza respectând Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin OMEN nr. 5346/2011, Completat și modificat prin OM  Nr. 3309/21.02.2020. Conform articolul 21, alineatul (3), Colegiul Pestalozzi va avea criterii specifice de admitere constând într-un interviu, susținut în fața Comisiei de admitere.

Procedura de înscriere

Aveți posibilitatea de a vă prezenta la sediul școlii noastre din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 123, cu actele necesare pentru a putea încheia contractul cu școala sau vă puteți înscrie online urmând procedurile care vi se vor comunica.

Documente necesare pentru înscriere:

  1. fișa de înscriere;
  2. diploma de bacalaureat, sau adeverință / diploma de absolvire a liceului (12 clase sau 13 clase), sau dovada recunoașterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unități de învățământ din străinătate.
  3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / XIII (în original), sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului liceal, conform legii, a foilor matricole eliberate de unități de învățământ din străinătate.
  4. copie carte de identitate
  5. copie certificat de naștere
  6. copie certificat de căsătorie în cazul schimbării numelui
  7. adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist (original)
  8. Trimite documentele pe adresa: secretariat@pestalozzikolleg.com

Documente necesare pentru transfer:

Toate documentele de mai sus + cerere eliberată de Colegiul Pestalozzi

Taxe

La semnarea contractului se achită o taxă de înscriere de 200 lei

Taxa pentru școlarizare cu practică în Germania:

– Dacă se achită până la 31 iulie, taxa de școlarizare este de numai 1500 lei /an
– Dacă se achită până la 15 august, taxa de școlarizare este de 1700 lei /an
– Dacă se achită până la 1 septembrie, taxa de școlarizare este de 1900 lei /an

Pentru școlarizarea cu practică în Germania, se acordă gratuit cursuri de limba germană, cazare în Germania pe durata practicii, 2 mese pe zi, contract de muncă la finalizarea studiilor cu salaru de minim 3800 EUR/lună

Taxa pentru școlarizare cu practică în România:

-Taxa de școlarizare: 2900 lei/an
– Plata în 3 tranșe: 900 lei la ]nscriere, 1000 lei până la 1 septembrie și 1000 lei până la 1 noiembrie

Pentru mai multe informații vă așteptăm la telefon:
+40 732 337 197